Werkwijze

Mijn werkwijze is als volgt:

Betaling

De begeleiding kan in het algemeen worden betaald middels WLZ – PGB, WMO-PGB of WMO-ZIN (Helmond en Peelgemeenten). Je dient hiervoor een indicatie aan te vragen of te hebben.

Ik kan ook ingehuurd worden en in onderaannemerschap werken.