Begeleiding

Individuele begeleiding

Een van de begeleidingssoorten die ik aanbied is ambulante begeleiding aan mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Deze begeleiding richt zich op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Samen gaan we jouw zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten. Waar en wanneer dit gebeurt, is aan jou. De begeleiding kan bijvoorbeeld bij jou thuis plaatsvinden, maar ook in de sportschool, op jouw werk, op school, in de stad, op mijn kantoor of op een andere locatie waar jij je fijn bij voelt.

Allereerst gaan we kennismaken. Met de kennismaking gaan wij samen kijken naar wat jij zoekt in de begeleiding. Na de kennismaking gaan we kijken naar wat jouw doelen zijn. We stellen dan een begeleidingsplan op, zodat voor ons beide duidelijk is hoe de komende periode er uit gaat zien.

We voeren gesprekken, oefenen vaardigheden en gaan er samen op uit. Ik help jou waar en wanneer jij dit nodig acht, bijvoorbeeld:

  • Ondersteuning bij jouw dagelijkse bezigheden (bijv. oefenen van vaardigheden of leren structuur aan te brengen)
  • Ondersteuning op je werk
  • Ondersteuning bij zelfstandig wonen (huishouden, boodschappen, etc.)
  • Ondersteuning in sociale situaties (het leren van sociale vaardigheden, etc.)
  • Ondersteuning bij reizen (OV)
  • Ondersteuning op school
  • Ondersteuning bij vrije tijd (het leren indelen van je vrije tijd, het ontdekken van hobby’s, etc.)
  • Emotieregulatie
  • Psycho-educatie
  • Leren omgaan met spanning en stress

Voor het inplannen van een vrijblijvende eerste kennismaking, kan je telefonisch contact opnemen met mij via 0637422009 of via mijn email-adres info@reachingautismebegeleiding.nl

Individuele begeleiding - REACHING AUTismebegeleiding

Groepsbegeleiding

Ik geef begeleiding aan een groep mensen met autisme bij een woonvorm, dagbesteding, een sportclub of bij uitstapjes.

Deze begeleiding kan o.a. gericht zijn op het aanleren van vaardigheden, het bevorderen van de sociale redzaamheid, het bevorderen van de zelfredzaamheid en het stimuleren van samenwerken. De  begeleiding is afgestemd op de zorgvraag en de doelen van de cliënt.

Allereerst gaan we kennismaken. Met de kennismaking gaan wij samen kijken naar wat jouw doelen zijn. We stellen dan een begeleidingsplan op, zodat voor ons beide duidelijk is hoe de komende periode er uit gaat zien. Per cliënt wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Zo kan iedereen aan zijn/haar eigen doelen werken tijdens de groepsbegeleiding.

Voor het inplannen van een vrijblijvende eerste kennismaking, kan je contact opnemen met mij via 0637422009 of info@reachingautismebegeleiding.nl

Begeleiding groep - REACHING AUTismebegeleiding

Werkwijze

Mijn werkwijze is als volgt:

Betaling

De begeleiding kan in het algemeen worden betaald middels WLZ – PGB of WMO-PGB. Je dient hiervoor een indicatie aan te vragen of te hebben.

Ik kan ook ingehuurd worden en in onderaannemerschap werken.